Traineri si traducători profesioniști, cu o bogată experiență de lucru în:

    • predarea cursurilor de limbi străine către cursanți adulți;
    • pregătirea cursanților pentru teste internaționale;
    • traduceri scrise;
    • servicii de interpretariat.